Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Педагогика және психология

Журнал номері, №: 2015. № 3

Отбacылық кеңеc берудегі cтрaтегиялық жол турaлы cұрaққa

Аннотация: Бұл мaқaлaдa отбacылық кеңеc берудегі cтрaтегиялық жолдың рөлі мен түcінігі aнықтaлғaн. Қaзіргі уaқыттa отбacылық кеңеc берудегі cтрaтегиялық жол отбacымен жұмыcтa кең тaрaғaн. Бұл мaқaлaдa отбacылық кеңеc берудегі cтрaтегиялықжол жүйелік және құрылымдық жолмен caлыcтырылып қaрacтырылғaн.Отбacылық пcихотерaпияның бұл түрі мәcелені шешуге aрнaлғaн бұл бaғыттың пcихотерaпевтері отбacы мүшелерінің жеке бac ерекшеліктеріне емеc, aдaмның жетіcтіктерін қaрacтырмaйды.

Бастапқы сынып балаларын мектептегі оқытудағы мотивацияны құру

Аннотация: Бұл мақалада бастапқы сынып оқушыларының өз қызметтерің көріністеріне байланысты құралу мотивациясы қарастырылған. Осы қарастырылған түрлері педагогтармен келесі блок түрінде көрсетеді: эмоционалды, мотивациялық-мақсатты және танымдық. Сонымен қатар мақалада жаттығулар мен тапсырмаларда авторлардың пікірінше бастапқы сынып оқушыларының мотивациясын құрайтын тапсырмалар берілген.

Педагогикалық қызметкерлерге курстарды ұйымдастырудың жаңа тәсілдемелері

Аннотация: Мақалада білім беру қызметкерлердің біліктілікті арттыру жүйесінің негізгі өзгертулері және ұзақ мерзімді кезеңде Қазақстанның барлық білім беру жүйесінің болашақ дамуына сәйкес ілгері жаңарту жолдары көрсетілген.

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту

Аннотация: Бұл мақалада, теориялық және тәжірибелік аспектілерін, ерекшеліктерін, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, бастауыш және орта мектеп "ММ, Мектеп-лицей, дарынды балаларға арналған №8" г. Павлодар". Мақаласында дәлелденеді қажеттілігі мен мүмкіндігін пайдалану сабақтан тыс қызметінің арнайы курс "Арт-терапия" деңгейін арттыру мақсатында, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Барысында жүргізілген эксперимент дәлелденген ғана емес, шығармашылық, бірақ эмоциаонально-ерік-жігер саласы дамып келеді меңгеру барысында оқушылар осы арнайы курс. Алынған мәліметтер көрсеткендей, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін бастауыш және орта фколы дамиды.

Әлеуметтік-психологиялық денсаулықтың қағидалы аспекттері

Аннотация: Мақалада халық арасындағы психологиялық денсаулық және оның негізгі көрсеткіштерінің мазмұнының сипаттамасы, психологиялық денсаулық дамуының негізгі заңдылықтары ұсынылған. Психологиялық анализының негізiнде өмір және игілік деңгейінің шарттарының ара тіршілік әрекетімнің негізгі атқаратын қызметтерінде ұрғашылықтары мен әлеуметтік-психологиялық денсаулық деңгейлерi ашылған. Психологиялық денсаулық диагностикасының үдерісiнде қолданыстың облыстары, рәсімдер және тіл табулар түсіндірiлген, оның күйінің байқауына баяндама, ақпарат, психологиялық денсаулық диагностика әдістемелерi, және диагностикалық мәселе мен деректердi өңдеу талғап-талдап, ұсыныс құралымдары қарастырылған.

Ана болуға дайындалудың психологиялық қызметі

Аннотация: Бұл мақалада ана болуға психологиялық тұрғыда дайындалудың кейбір ерекшеліктері туралы мағлұматтар берілген. Ана болуға психологиялық тұрғыдан дайындалу ерекше тұлғалық білім ретінде анықталған. Ана болу психологиялық-әлеуметтік феномен ретінде қарастырылады. Ана болу сезімінің бұзылуының психологиялық факторы қаралады.

Есейгендіктің кезеңдеріндегі ағылшын тіліндегі әуен мен әндердің рөлі

Аннотация: Мақалада музыка және әндердің ағылшын тілі оқытуда музыка және әндердің мағынасы, сленгтердің әр түрлі тұжырымдамалардың қолданылуы қарастырылады. Әндер арқылы музыка қолдану және сленг үйрену адамның ағылшын тілі мәдиниетіне тартуы, тілді оқыту қызығушылығын арттыратын маңызды фактор болып табылады.Ғалымдар музыкалық дауыстың және көніл бөлүдің артикулляциялық аппаратымен байланысын тапты.Қысқа әндердің оқуын және орындауын дыбыстардың артикуляциясын,екпінін, айтуын есіне сақтауды көмектеседі.Әлемнің түрлі елдерінде жүргізілген сонғы зерттеулер бойынша балалар, жасөспірімдер ересектерге қарағанда шет тілін үздік меңгереді.Әндердің қолдануы және сленгтің оқуы адамды ағылшын мәдиниетіне жақындаттырады, бұл есейгендіктің кезеңдеріндегі ағылшын тілін оқытудағы қызығушылығын ұлғайтады.

Журнал номері, №: 2015. № 2

Кәсіптік білім беруде тұлғалық-бағдарлы оқыту технологиясын қолданудың педагогикалық шарттары

Аннотация: Бұл мақалада түрлі білім беру жүйелерінің болашақ мамандарын дайындау бойынша
агротехникалық университеттің жұмыс тәжірибесі негізінде студенттерге кәсіптік білім беруде
тұлғалық-бағдарлы оқыту технологияларын қолданудың педагогикалық шарттары қарастырылған.
Кәсіптік білім беру барысында студенттерді тұлға ретінде дамытуда оқу іс-әрекетін ұйымдастыруды
тұлғалық-бағдарлы оқыту технологиясын қолдану арқылы жүргізудің бүгінгі күн талаптарын ескере
отырып, жұмыстар жасауға әсері мол. Бұл бағытта педагогика ғылымы мен практикасына қатысты
ұлы педагогтар мен ғалымдар еңбектеріндегі идеялар мәнін талдау біздің жасаған зерттеу
жұмысымыздың бір бағыты болып табылады. Келесі маңызды бағыт ретінде білім берудің дәстүрлі
және жаңа парадигмалары талданды. Бұл жұмыстар кәсіптік білім беруді жетілдіруге оң әсер ететін
педагогикалық шарттарды анықтауға көмектеседі.

Оқытудағы ынтымақтастық – табысты сабаққа жеткізер жол

Аннотация: Мақалада мұғалімнің оқушылармен және білім алушылардың бір-бірімен серіктестігін
ұйғаратын шетел тілін табысты оқытудың әдістері мен тәсілдері қарастырылады. Автор оқу
процесінің тиімділігі мұғалімнің оқытудың түрлі нысандарын пайдаланып, ынтымақтастықты
ұйымдастыру және студенттерді белсенділендіру қабілетіне байланысты екенін атап өтеді.

Автор: И.Ф. Бород

Студент жастардың ана атануға саналы дайындығы

Аннотация: Берілген мақалада \"ана атану\" ұғымының түрлі анықтамалары, сондай-ақ адамның талаптар,
міндеттер, мінез-құлықтың әлеуметтік стандарттарының тұтас кешенін қабылдауын білдіретін
студент жастардың ана атануға дайындалуының адамгершілік-психологиялық аспектілері
қарастырылған. Мұндай дайындық студент жастардың отбасылық өмірге деген жауапкершілігін, ана
атанудың әлеуметтік абыройлығын арттыруға, студент жастардың ана атануға психологиялық
дайындығын көтеруге, терең, нақты білім алуға бағытталған. Студент жастардың ана атануға
саналы дайындығының деңгейі әйел адамның ана болуға әзірлену кезіндегі оң және теріс факторлардың
әсер етуінің жалпы нәтижесімен анықталады.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11