Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

иррационалды жиындар

Журнал номері, №: 2018. № 2

Қазақстандағы денсаулық сақтау секторын цифрландыру: негізгі кезеңдер, проблемалар және перспективалар

Аннотация: Мақалада Қазақстанда цифрлық медициналық көмек көрсетудің дамуы талқыланып, даму
қарқыны келешекте ақылды медицина қарқынды дамуын сенімділікпен болжауға мүмкіндік береді.
Денсаулық сақтауды цифрландырудың негізгі кезеңдері қарастырылған, ал қазіргі кезеңде оның даму
ерекшеліктері мен проблемаларын сипаттайтын негізгі үрдістер бөлінді.

Функционалдық бағыттары жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау (Павлодар облысым ысалында)

Аннотация: Шартыеліміздің экономикасының табысты дамуы болуы болып табылады жәнетиімді қызметі,
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері.
Рәсімі бизнесті ашу және жүргізу түйінді көрсеткіштерінің біріболып табылады бәсекеге
қабілеттілік индексінде тиімділігі экономика елдер. Қазақстанда бизнесті ашу рәсімін қабылданады
түрлі аймақтарын даәртүрлі, еңалдымен, олын таландырудең гейін кәсіпкерлердің өздері. Қызметі
Өңірлік кәсіпкерлер палаталарының көрсетуге бағытталған функционалдық шағын және орта бизнесті
қолдау. Бапта көрсетілгенқызметі Өңірлік Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасының және
сипатталған барлық бағыттары. Павлодар өңірінде кәсіпкерлікті дамытуға үлкен назараударылады,
басымдық үшін облысбасшылығы соңғы бірнеше жыл.

Сапа менеджменті жүйесін енгізудегі рөлі мен мәселелері

Аннотация: Мақалада аймқтық университетіңде Нормативтік-техникалық құжаттаманың әзірлеу,
ресімдеу, сақтау және пайдалану жүйесін талдау берілген. Нормативтік-техникалық құжаттаманың
сапасын бақылауды жақсарту бойынша іс-шаралар, оның ішінде техникалық құжаттаманың сапасын
бақылауды жақсарту бойынша жоба ұсынылды.

Сауда ұйымдастырушыларының нарыққа әсері: рөлі мен функционалдық мақсаты

Аннотация: Қазіргі уақытта тез өзгеретін экономикалық жағдайы, жаһандық қаржы дағдарысы және
нарықтық қатынастардың жылдам дамуы жағдайында сауда ұйымдастырушылардың рөлі өте
маңызды. Ең алдымен, кәсіпкерлікті қолдауға, ел ішінде және одан тыс жерлерде сауда қатынастарын
дамытуға, жергілікті тауарларды жылжытуға, сауданы ұйымдастыруға және жалпы дамытуға. Бұл
басылымда автор кеңестік және ағымдағы кезеңдердегі тауар айналымын талдайды, оның
нәтижесінде сауда-саттықты дамыту жағдай жасау үшін мемлекеттен қоспағанда тауар
айналымының басқа да субъектілері қажет. Олар сауда ұйымдастырушылары болды. Сонымен қатар,
басылымда сауда-саттықтың арнайы субъектілерінің заңды тұлғалары, олардың әрқайсысының негізгі
түрлері мен функциялары, міндеттері мен мақсаттары, сондай-ақ сауда ұйымдастырушыларының
проблемалары маңызды орын алады.

Қызметкерлердің кәсіби қарым-қатынасы адам ресурстарын дамытудың бір элементі ретінде

Аннотация: Бұл мақалада персоналды дамыту элементтерінің бірі ретінде кәсіби кадрлармен байланыстың
теориялық аспектілері талқыланады

Кәсіпорындағы жабдықты пайдалану, жөндеу және жөндеудің маңызы

Аннотация: Бұл мақала кәсіпорынның дайын өнімінің деңгейін көтеру проблемасын шешуге, сондай-ақ
жабдықты бұзу сияқты өндірістің үзілу қаупін төмендетуге көмектеседі. Төменде осы мәселелерді
жою жолдары мен қызметкерлердің біліктілігін арттырудың маңызды себептері, жабдықты үнемі
тексеріп тұрудың маңыздылығы, сондай-ақ жабдықты уақтылы жөндеуден өткізбеу сияқты
мәселелер талқыланады.

Ферроқорытпа газын пайдалану кезіндегі әктің шығуы және күйдіру ұзақтығы

Аннотация: Андатпа. Әктің шығуын бағалау ферроқорытпа газын пайдаланудың үш нұсқасы үшін
орындалған: газдың физикалық жылуын пайдалану кезінде; газдың химиялық энергиясын пайдалану
және газдан тазартудан кейін реакторды орналастыру кезінде; газдың физикалық жылуы мен
химиялық энергиясын бірлесіп пайдалану кезінде.
Әктің күтілетін шығуын есептеу нәтижесінде әк өндіру үшін ферроқорытпа газын пайдалану
Болат өндірісіндегі әктің тапшылығын толық қамтамасыз ете алады немесе кем дегенде орнын
толтыра алады.
Әктасты ферроқорытпа газбен күйдіру технологиясы газдың қабаттан шығуына сәйкес және
олардың үрлеуаралық кезеңдердің паузаларымен кезектестігін қамтитын Болат балқытумен
синхрондалған цикл түрінде ұсынылады. Теориялық талдау нәтижесінде алынған күйдірудің алдын ала
технологиялық сипаттамалары одан әрі эксперименттік-теориялық зерттеулер үшін қолданылды.

Дәмді-дәмдеуіш өсімдіктердің құрамына, қасиеттеріне сипаттама

Аннотация: Аңдатпа. Мақалада қазіргі танда көп қолданысқа ие дәмді-дәмдеуіш өсімдіктердің негізгі
түрлеріне және дәмдеуіштердің органолептикалық қасиеттеріне сипаттама берілген. Дәмді-дәмдеуіш
өсімдіктердің шетелдік және отандық ғалымдардың ғылыми зерттеу жұмыстарында дәлелденген
емдік және профилактикалық мақсатта организмге әсер ету механизмдері өндірістің әртүрлі
салаларына, әсіресе тағамдық қоспа ретінде оларды қолданудың тиімділігін арттыра түседі.

Торайлардың рационында Клостат пробиотик терін қолдану

Аннотация: Бұл мақалада құрама жемді өндіру кезінде оған құрғақ қоспаны қосу әдісі арқылы Клостат
пробиотигін қолдану қарастырылады. Бұл пробиотик жануарлардың асқазан-ішек жолының
ферменттеріне жоғары төзімділікке, патогенді және шартты патогенді микроорганизмдерге
54 Вестник Инновационного Евразийского университета. 2018. № 2 ISSN 1729-536X
антагонистік белсенділікке ие. Бұл пробиотик ішек микрофлорасын қалыпқа келтіреді, ауыл
шаруашылығы жануарлары ағзасының төзімділігін арттырады. Клостат пробиотигі ас қорыту
процесін жақсартады, бұл енесінен айырған торайдың өз бетінше тамақтануға көшуіне оң әсер етеді.

Салауатты және ауыр бұзау диспепсиясының ішек микрофлорасының жай-күйіне алдын-ала және пробиотикалық препараттардың әсері

Аннотация: Бұл мақалада жаңадан туған сәбилерге арналған ішек микрофлорасының жағдайына алдын-ала
және пробиотиктер әсерін сипаттайды. Балалардың ішектерінде сүт және бифидобактериялардан
басқа E. coli, staphylococcus және streptococcus сияқты шартты патогенді бактериялар бар екендігі
анықталды. Жануарлардың эксперименталдық топтарында алдын-ала және пробиотиктерді
қабылдаған кезде шартты патогенді микрофлораның құрамының төмендеуі міндетті түрде
динамикалық өсуімен байқалды, бұл сүт кезеңінде ішек микробиоценозының қалыптасуына оң әсерін
көрсетеді.