Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Педагогика және психология

Журнал номері, №: 2018. № 2

Мектептік оқытуға зерттеу дайын

Аннотация: Қазіргі уақытта мектепке дайындықты мұғалімдер,психолоктар, дефиктолыктар,медбекелер
қарастырады. Қазіргі уакыта жаңа зан қабылданды, алты жастан балаларды мектепке қабылдау.
Осыған орай, алты жастағы бала мектепке баруға дайын ба? Ол мектептік ережеге сай болама
немесе оған физиқылық жағынан да және психологиялық жағынан ұстануға қажетті деңгейің
оқытуда.

Колледж түлектерінің психологиялық бейінін оқыту мақсаттарына әсері

Аннотация: Колледж түлектерінің психологиялық профилі өзара байланысты тұлғалық ерекшеліктердің
кешені болып табылады, олар кәсіби-тұлғалық қалыптасуына ықпал етеді және түлектердің кәсіби
қызмет жағдайларына бейімделу дәрежесін болжауға мүмкіндік береді. Колледж түлектерінің кәсіби
талап ету мәселесі әлеуметтік жетілу, еңбек нарығында бейімделуге қабілетті, кәсіби дамуға
даярлықты көрсететін мамандарды дайындау қажеттілігін негіздейді. Колледж түлектерінің
психологиялық бейінінің оқу-жаттығу мақсатына әсері тек білім беру жүйесінің ғана емес, жалпы
қоғамның да түрлі факторларына байланысты. Бұл үдерісте негізгі рөл колледждің білім беру
ортасына жатады. Сондықтан оқу жылдарында студенттің табысты кәсіби-тұлғалық
қалыптасуының басты шарттарының бірі колледжде олардың зияткерлік-тұлғалық әлеуетін жүзеге
асыру үшін қолайлы психологиялық орта құру болып табылады.

Оңалту орталығы жағдайында балалардың психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуін ұйымдастыру

Аннотация: Бұл мақалада мүгедектігі бар балаларды оңалту орталығында психологиялық-педагогикалық
қолдауды ұйымдастыру проблемалары қарастырылады. Қазіргі уақытта біздің елімізде білім,
денсаулық сақтау, Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі мекемелерінің тармақталған жүйесі
құрылды, онда тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың дамуын медициналық-әлеуметтік және
психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу жүзеге асырылады. Сүйемелдеудің негізгі міндеті
әлеуметтік-табысты тұлғаның толыққанды дамуы мен қалыптасуы үшін психологиялық-
педагогикалық жағдай жасау, баланың білім алу және даму құқығын оның нақты өмір сүру
жағдайында өзінің әлеуеттік мүмкіндіктеріне сәйкес қорғау болып табылады. Білім беру мекемесінде
баланың дамуын сүйемелдеудің жетекші қағидаттары: сүйемелдеудің ұсынымдық сипаты; бала
мүдделерінің басымдығы; баланың дамуын сүйемелдеуде жеке көзқарас; сүйемелдеудің үздіксіздігі;
дамуды сүйемелдеуде кешенді (мультидисциплинарлық) тәсіл болып табылады.
.

Ұйымды басқарудағы қарым-қатынастың рөлі

Аннотация: Осы мақаланың мақсаты ұйымдағы қызметкерлерді ынталандырудағы коммуникацияның рөлін
зерттеу және талдау болып табылады. Персоналды басқарудың қазіргі заманғы жүйесі кәсіпорынның
ең маңызды экономикалық ресурсы, оның пайдасы, бәсекеге қабілеттілігі және өркендеуі болып
табылады. Кез-келген кәсіпорынның ұжымы компания басшылығының басты міндеттерінің бірі болып
табылады, өйткені басты мақсатқа қол жеткізу халықтың жұмысын үйлестіруге байланысты. Бұл
тезис коммуникацияның сипаттамасын және жіктелуін негіздейді, ұйым ішіндегі қарым-қатынас
жасаудың түрлері мен құралдарын қарастырады.

Журнал номері, №: 2018. № 1

Даму үрдісін гендерлік білім беру жоғары мектепте елдерінің посткеңестік Орталық Азия

Аннотация: Бұл мақалада посткеңестік кеңістіктегі Орталық Азия елдеріндегі жоғары білім берудегі
гендерлік білім беруді дамытудағы жетекші үрдістер айқындалды: 1) жоғары білім саласындағы
гендерлік идеяларды жүзеге асырудың нормативтік қамтамасыз ету көлемі; 2) гендерлiк бiлiм берудi
ұйымдастыру үшiн жағдайлар; 3) Орталық Азия университеттерінде гендерлік зерттеулер бойынша
ғылыми-зерттеу жұмыстары.

Автор: С.Н. Гришак

Атаулардың әлеуметтік-құндылық негіздері Астана қаласының көшелері

Аннотация: Біз жүргізген зерттеу оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыруда тарихи-
педагогикалық білімді пайдаланудың өзектілігін растады. Ұлттық сана тұлға құрылымының құрамдас
элементі болып табылады. Оқушылардың ұлттық ортадағы тілді, нормаларды, дәстүрлерді және
басқа да құндылықтарды меңгеруі негізінде қалыптасқан, олар жеке тұлғаның рухани өмірінің
құбылыстарына айналады және мінез-құлықтың ішкі реттеушісі ретінде әрекет етеді. Жүргізілген
зерттеулер көше атауларының құндылық-мағыналық мәнін негіздеу және анықтау оқушылардың
ұлттық сана-сезімді қалыптастыруға ықпал ететін тарихи-педагогикалық білімін неғұрлым тиімді
игеруін қамтамасыз ететіні туралы біз ұсынған гипотезаны растады.

Білім беру мазмұның жаңарту барысында бастауыш мектепте шетел тілін оқыту

Аннотация: Білім беру жүйесіндегі өзгерістер бастапқы мектептегі білім мазмұнына әсер етті. Жас
оқушылармен жұмыс істеу мұғалімдерден заманауи әдістерді қолдануды талап етеді. Оқудың
жетекші қағидаларын анықтау, оқытудың басымдық стратегиясы және ағылшын тілін үйрену сабағы
оқытудың тиімділігіне ықпал етеді. Мақала жаңартылған білім беру контекстіндегі бастауыш
мектепте ағылшын тілін оқыту ерекшеліктерін талдауға арналған. Авторлар оқу сабақтарының
элементтерін қарап, бастауыш мектептегі оқу үрдісін ұйымдастырудың әдістері мен әдістерін
үйренді, оқытудың тиімділігіне әсер ететін факторларды сипаттады. Авторлар сондай-ақ бірқатар
проблемаларды ашып, бастауыш мектепте ағылшын тілін үйрену үрдісіне байланысты туындайтын
ұсынымдар беруге тырысты.

25-35 жас аралығындағы әйелдерді сауықтырудағы фитнес құралдары

Аннотация: Зерттеу барысында топтық фитнес жаттығуларын ұйымдастыру арқылы 25-35 жас
аралығындағы әйел адамдарды сауықтырудың психофизиологиялық ерекшеліктері қарастырылды.
Жұмыс тәжірибелік бағытта құрыстырылған. Авторлардың алдына қойған мақсаты: әйел адамдарға
психофизиологиялық сауықтыру бағытында көмек беру үшін топтық фитнес жаттығулар кешенін
құру. Эксперименттік жұмыста 25-35 жас аралығындағы әйел адамдардың дене дайындықтары мен
функционалдық жай-күйі, дене дамуының деңгейлері бағаланды. Міндеттерді іске асыру барысында
зерттеуге қатысқандардың дене дайындықтар, функционалдық жай-күйі, дене даму деңгецлерінің
нәтижелері анықталып, көрсетіліп отырды. 25-35 жас аралығындағы әйел адамдарға арналған
топтық фтнес жаттықтыру кешеніне статодинамикалық және психологиялық блогы да енгізілді.

Журнал номері, №: 2017. № 4

Дағдарыс жағдайындағы отбасыларға психологиялық қолдау

Аннотация: Бұл мақалада дағдарыс жағдайындағы отбасыларға психологиялық қолдау көрсету мәселелері
қарастырылады. Бұл мәселенің кешенді теориялық және әдіснамалық талдауы негіз болды, «дағдарыс
жағдайының» тұжырымдамасын іске асыру жүзеге асырылды.

Журнал номері, №: 2017. № 3

Балабақшада баланың тілін дамытудың маңыздылығы

Аннотация: Бұл мақалада балабақшада қазақ тілі сабақтарында мектепке дейінгі жастағы
балалардың тілінің даму мәселесі қарастырылған.
Сондай – ақ тілді өте тиімді дамыту мен қазақ тілін игеру үшін қазақ тілін оқытудың түрлі
әдістері қарастырылған.
Бұл мақалада төменгі мектепке дейінгі жастағы балаларды дамытудың мақсаты
тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мүмкіндіктері есебімен дұрыс ғана емес жақсы ауызша
сөйлеуде болып табылады.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11